Instituut voor onderzoeksjournalistiek

Journalistiek wetenschappelijke verkenningen

Opinionleader is een platform waarbinnen onderzoeksjournalistiek en met name
samenwerking tussen professionele journalisten en ‘burgerjournalistiek’ wordt mogelijk gemaakt.

De start wordt verwacht in september 2013.

Wie, wat, waar, wanneer en waarom? Klik hier voor de projectomschrijving!